Pavilon III.

Pályázati felhívás kivonat

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (Székhely: 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7., képviselő: dr. Németh Csaba főigazgató), mint kiíró (a továbbiakban: „Kiíró”) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) rendelkezéseinek, illetve a 15/2018. számon, 2018. június 8. napján, főigazgatói utasítás alapján kelt ÁEEK hasznosítási szabályzatnak (továbbiakban: Hasznosítási szabályzat) megfelelően nyilvános pályázati felhívást tesz közzé.

 

„A Tolna Megyei Balassa János Kórház területén található „Pavilon” üzletház üzemeltetése bérleti szerződés keretében III.” tárgyban, a „Pavilon” megnevezésű épületének üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés odaítélésének céljából. A tárgyi pályázati eljárás eredményeként megkötendő bérleti szerződés célja, hogy Bérbeadónál, mint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál nyugat-európai standardoknak megfelelő, színvonalas üzletház kerüljön kialakításra és fenntartásra, mellyel a betegek, hozzátartozók és alkalmazottak komfortérzete növelhető. A minőségi és igényes szolgáltatás, az igényekhez igazított kínálat, és ezáltal a beteg-elégedettség növekedése a betegellátás hatékonyságát és eredményességét támogatja.

 

A bérleményekre vonatkozó adatok:

 

Kiíró a vagyonkezelője a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály által vezetett ingatlan-nyilvántartásban a Szekszárd, belterület 4727/7/F helyrajzi számú 42 m2 alapterületű „Pavilon” megnevezésű üzletháznak. Az Ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, akinek a tulajdonosi jogait az Országos Kórházi Főigazgatóság gyakorolja.

 

A pályázati felhívás, illetve mellékleteinek rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

 

Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a nyilvános pályázati eljárásban való részvétel feltétele a Pályázati felhívás és mellékleteinek az „átvétele”, amely alatt Kiíró jelen nyilvános pályázati eljárás esetében annak letöltését érti. Ezen dokumentumok letöltését a Pályázó a Kiíró által, a Pályázati felhívás 5. számú mellékletét képező nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek tekintetében megtételével és annak az ajánlat részként történő benyújtásával igazolja vissza.

 

Kiíró a Pályázati felhívást és mellékleteit ingyenesen, elektronikus úton bocsátja a Pályázók rendelkezésére.

 

Az elektronikus úton történő rendelkezésére bocsátásának érdekében a Pályázónak jelen Pályázati felhívás kivonat 1. számú mellékletét képező Regisztrációs űrlapot szükséges kitöltenie, majd azt követően e-mail (a tárgyi pályázati eljárás kapcsolattartójának e-mail címére: kozbeszerzes@tmkorhaz.hu) útján megküldenie a Kiíró részére.

 

 

 

Kiíró az érdeklődő Pályázó által megküldött Regisztrációs űrlapon megjelölt kapcsolattartási e-mail címen keresztül, elektronikusan fogja rendelkezésre bocsátani a tárgyi pályázati felhívást, illetve annak mellékleteit a Regisztrációs űrlap beérkezését követő 1 munkanapon belül.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 19. 14:00 óra

 

A tárgyi nyilvános pályázati eljárásban érintett kapcsolattartó személy elérhetőségei:

 

Kapcsolattartó személy: Dr. Balogh Barbara osztályvezető

Telefon: +36 74 501-500/269

E-mail: kozbeszerzes@tmkorhaz.hu

 

Mellékletek:

 

  1. számú melléklet: Regisztrációs űrlap