Parkolási rend

Szabályzat célja
A gyógyítás-ápolás technikai igényeinek zökkenőmentes biztosítása, a kórházi belső egységek zavartalan működése, az intézeti vagyonbiztonság fokozása megköveteli a kórház belső behajtási, parkolási rendjének szabályozását.
Meg kell teremteni a gépjárműhasználat infrastrukturális feltételeinek finanszírozhatóságát (úthasználati díj).

Alkalmazási terület
A Tolna Megyei Balassa János Kórház Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 2. és 5-7. alatt fekvő ún. „régi kórház” és „új kórház” területe.

Behajtási rend
A kórház területére gépjárművel behajtani – a főportán és a Wesselényi utcai portán keresztül – csak érvényes, a gépjárműhöz és tulajdonosához rendelt behajtási engedéllyel, illetve parkolási jeggyel lehet.
A parkolni szándékozók csak a kijelölt parkolóhelyeken tarthatják járműveiket. A kórház területén kijelölt parkolóhelyek információs táblája a Főportán megtekinthető.
A parkolási engedélyt, parkolási jegyet a szélvédő mögött, jól látható helyre kell kitenni.
A kórház területén a közlekedési szabályok betartása kötelező.
Az intézmény területén bekövetkezett, a gépjárművet és utasait érintő bármilyen jellegű káreseményért, az intézmény felelősséget nem vállal.
Csak napijeggyel hajthat be, aki behajtási engedélyét nem tudja felmutatni.

Engedély nélkül, a biztonsági szolgálat ellenőrzése mellett behajthatnak:
Mentők (OMSZ), betegszállító szolgálatok. A rendőrség, tűzoltóság, polgári védelem, szakhatóságok járművei ellenőrzés céljából.

Térítésmentes engedélyt kapnak az alábbi járművek:
áruszállító, vizsgálati anyag szállító és szolgáltató járművek, akik érvényes szállítólevelet, munkalapot, megrendelést mutatnak fel,

  • intézeti vendégek (igazgatók vendégei, akik jövetelüket az igazgatósági titkárságon keresztül jelzik),
  • mozgássérült járműve, amennyiben a kedvezményezett a járműben tartózkodik,
  • a Wesselényi úti portán keresztül behajthatnak az újszülöttekért érkező gépjárművek, valamint az autószerviz előjegyzett ügyfelei.

Térítésköteles engedélyek
A parkolásra vonatkozó aktuális árakat, a minden év elején közzétett Behajtási és parkolási díjak című gazdasági igazgatói rendelkezés tartalmazza.

Behajtási engedély típusok:

  • Nem kórházi dolgozók, nem egészségügyi dolgozók részére (heti, havi, negyedéves, féléves, éves).
  • Kórházi alkalmazottak részére (negyedéves, féléves, éves).
  • A kórház egészségügyi alvállalkozói (vállalkozó orvosok, szakdolgozók), más egészségügyi intézmények alkalmazottai, egészségügyi alapellátásban dolgozók részére (negyedéves, féléves, éves).

A behajtási engedélyek kiadása:
A behajtási engedély iránti kérelem benyújtása után, a Finanszírozási és számviteli osztályon vásárolhatják meg hétfőtől péntekig, 8 órától 15 óráig. Az engedély a gépjárműhöz és tulajdonosához rendelten adható ki a 3.3.1. szakaszban meghatározott időtartamokra.
A kérelmező a kérelem aláírásával kötelezően elfogadja a Gépjárművek behajtási és parkolási rendje című igazgatói utasításban közölteket, vállalja az abban leírtak betartását és a be nem tartásból eredő jogi és anyagi természetű következményeket.
Egy behajtási engedélyre csak egy rendszám felvezetését lehet kérni.
A kórházi alkalmazottak részére az intézmény kedvezményes áron biztosít 1 db behajtási engedélyt, melynek kiállításához igazolni kell, hogy a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója a kórházi dolgozó vagy annak közös háztartásban élő közeli hozzátartozója! Fentiek igazolására a kitöltött kérelem mellé csatolni kell a gépjármű forgalmi engedélyének fénymásolatát!
Behajtási engedély cseréjének igénylése:

  • Rendszám módosítása esetén, 500 Ft előállítási költség ellenében.
  • Elveszett, rongálódott engedély cseréje, új behajtási engedély váltásával.

Napi parkolójegyek:
Napi parkolójeggyel behajtani a Főportánál lehet.
A parkolójegyet behajtás előtt a Főporta előtt elhelyezett automatánál kell megváltani. A jegy a vásárlás napján a kórház kijelölt helyein való parkolásra jogosít.

Ellenőrzés
A behajtási engedély bármilyen formában történő megszerzése egyben hozzájárulást jelent ahhoz, hogy távozáskor a gépkocsi utasterét, és csomagtartóját ellenőrizzék.
A közlekedési, parkolási rend, valamint a gépjárművek ellenőrzését a biztonsági szolgálat végzi.
A szabálytalan helyen vagy engedély nélkül parkoló jármű tulajdonosa 2000 Ft pótdíj megfizetésére kötelezhető, melyet az intézmény pénztárába kell befizetni.
A behajtási engedélyek szigorú számadású bizonylatok, a hamisítás gyanúja esetén a biztonsági szolgálat intézkedik. Ezzel egy időben rendőrségi feljelentés indul a gyanúsított ellen.
A behajtási engedélyt hamisító személy a tárgyévben és a következő évben kedvezményre nem jogosult.

Szekszárd, 2017.01.03.

Pál József
gazdasági-műszaki igazgató