Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A szervezeti struktúra

Az intézmény vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek – a kórház esetében nem értelmezhető

1.3. Gazdálkodó szervezetek – a kórház esetében nem értelmezhető

1.4. Közalapítványok – a kórház esetében nem értelmezhető

1.5. Lapok – a kórház esetében nem értelmezhető

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.7. Költségvetési szervek – a kórház esetében nem értelmezhető

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok – a kórház esetében nem értelmezhető

2.3. Közszolgáltatások

2.4. Az intézmény nyilvántartásai

2.5. Nyilvános kiadványok – a kórház esetében nem értelmezhető

2.6. Döntéshozatal, ülések – a kórház esetében nem értelmezhető

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok – a kórház esetében nem értelmezhető

2.8. Pályázatok – lásd lentebb a 3.3. részben: Európai Unió által támogatott fejlesztések és Közbeszerzés

2.9. Hirdetmények – a kórház esetében nem értelmezhető

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.11. Közzétételi listák

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Állami Számvevőszék ellenőrzései

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

A működés eredményessége, teljesítmény (negyedévente)

Működési statisztika (negyedévente)

3.2. Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

Számviteli beszámolók

A költségvetés végrehajtása

3.3. Működés

A foglalkoztatottak (negyedévente)

Támogatások – a kórház esetében nem értelmezhető

Szerződések

Koncessziók – a kórház esetében nem értelmezhető

Egyéb kifizetések – a kórház esetében nem értelmezhető

Európai Unió által támogatott fejlesztések (negyedévente)

Közbeszerzés (negyedévente)

 

4. Archív adatok

5. http://www.kozadattar.hu/