Közérdekű adatok

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete és 18/2005. IHM rendelet 2. sz. melléklete alapján összeállított általános közzétételi lista. Az intézményre vonatkozólag nem értelmezhető közzétételi egységeknél a “nem releváns” felirat látható, ezzel jelezve, hogy az adott közérdekű adat a kórháznál nem áll rendelkezésre.

Közadatkereső rendszer (http://www.kozadattar.hu/)

 

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. Elérhetőségi adatok – 2022.03.07.

II. Szervezeti struktúra, a szervezeti egységek feladatai – 2021. december

III. Intézmény vezetői – 2022.05.10.

IV. A kórház irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv – nem releváns

V. A kórház tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek – nem releváns

VI. A kórház által alapított közalapítványok – nem releváns

VII. Költségvetési szerv – nem releváns

VIII. Lapok – nem releváns

IX. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv – 2021.01.11.  …(archívum elérése)…

Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ)
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.     Postai címe: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.     Telefonszáma.: (+361) 356-1522     Telefaxszáma: (+361) 375-7253     Elektronikus levélcíme: okfo@okfo.gov.hu     Honlapja: www.okfo.gov.hu    Ügyfélszolgálatának elérhetősége: Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság    Központi telefonszám: (+361) 919-0343     Ügyfélfogadás: http://www.enkk.hu/index.php/hun/elerhetosegek/ugyfelfogadas

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
Székhelye, címe: 1139 Budapest, Váci út 73/A     Ügyfélszolgálat: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/elerhetoseg     Központi telefonszám: (+36-1) 350-2001     Központi telefaxszám: (+36-1) 298-2403     E-mail: neak@neak.gov.hu    
Honlap: http://www.neak.gov.hu

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Tolna Megyei Kormányhivatal központi címe: 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. Pf.: 136     E-mail: hivatal@tolna.gov.hu     Telefon: (74) 529-871     Telefax: (74) 415-686     Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna     Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály elérhetőség és ügyfélfogadás: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/foosztalyok/nepegeszsegugyi-foosztaly

 

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

I. Intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre   …(archívum elérése)…

II. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok – nem releváns

 

III. Közszolgáltatások – 2021.01.12.  …(archívum elérése)…

 

IV. Intézmény nyilvántartásai – 2020.10.01.  …(archívum elérése)…

V. Nyilvános kiadványok – nem releváns

VI. Döntéshozatal, ülések – nem releváns

VII. Intézmény döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok – nem releváns

VIII. Pályázatok – folyamatosan frissül  …(archívum elérése)…

IX. Hirdetmények – folyamatosan frissül  …(archívum elérése)…

 

X. Közérdekű adatok igénylése – 2021.06.22.

 • A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
  2020-ban a benyújtott adatkérések száma (db): 2
  a megválaszolt adatkérések száma (db): 2
  az elutasított adatkérések száma (db): 0
  2021-ben a benyújtott adatkérések száma (db): 1
  a megválaszolt adatkérések száma (db): 1
  az elutasított adatkérések száma (db): 0
 • Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél – nem releváns.
 • A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek – nem releváns.
 • A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás – nem releváns.

XI. Közzétételi listák – folyamatosan frissül

XII. Vizsgálatok, ellenőrzések listája – 2021.05.19.  …(archívum elérése)…

XIII. Állami Számvevőszék ellenőrzései – 2020.09.03.  …(archívum elérése)…

 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

I. Működés eredményessége, teljesítmény – 2021.10.13.  …(archívum elérése)…

II. Működési statisztika – 2022.07.15.  …(archívum elérése)…

III. Éves költségvetések – 2021.  …(archívum elérése)…

IV. Költségvetés végrehajtása – 2020.  …(archívum elérése)…

V. Foglalkoztatottak – 2021.05.20.  …(archívum elérése)…

VI. Támogatások – nem releváns

VII. Szerződések – 2022.04.19.  …(archívum elérése)…

VIII. Koncessziók – nem releváns

IX. Egyéb kifizetések – nem releváns

 

X. Európai Unió által támogatott fejlesztések …(archívum elérése)…

 

XI. Közbeszerzés – folyamatosan frissül  …(archívum elérése)…