Gépjárművek behajtási rendje

Tájékoztatás a 2021. évi behajtási díjakról és a behajtási rendről!

 

Tisztelt Betegek és Hozzátartozók!

Tisztelt Megbízott és Közreműködő Partnereink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tolna Megyei Balassa János Kórház „Gépjárművek behajtási rendjéről” szóló IG1613 számú utasítása 2021. május 26. napjától módosult. Az aktuális díjak:

NAPI BEHAJTÁSI JEGY:

Hétköznap és hétvégi munkanap   Szombat (ha nem munkanap), Vasárnap, ünnepnap
0 – 30 perc ingyenes   az első 2 óra ingyenes
30 – 60 perc 300 Ft   3. és 4. óra 300 Ft/óra
60 perctől minden megkezdett óra 500 Ft/óra   5. órától 500 Ft/óra
napi maximum 4 000 Ft   napi maximum 4 000 Ft

 

IDŐSZAKOS BEHAJTÁSI ENGEDÉLY:

A 2020-ra megváltott és a veszélyhelyzet időtartamára automatikusan meghosszabbított behajtási engedélyek 2021. május 31-ig érvényesek. Ezt követően a június 13-ig terjedő türelmi időszakban még használhatóak, de június 14-től már nem lehet behajtani a 2020-ban megváltott behajtási engedéllyel.
A már meglévő behajtási szerződések 2021. évre vonatkozó meghosszabbításának időarányos díját június 11-ig lehet befizetni az intézmény pénztárában. A szükséges nyomtatványok lentebb megtalálhatók.
Új, 2021. évre szóló behajtási engedély vásárlására július 1-ig van lehetőség. A szükséges nyomtatványok lentebb megtalálhatók.

AZ ÉVES BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IDŐARÁNYOS DÍJA 2021-ben:
Kedvezményes: 8 750 Ft
Normál: 35 000 Ft

    ÉVES FÉLÉVES NEGYEDÉVES
KEDVEZMÉNYES Az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási szerződéssel, közreműködői szerződéssel dolgozók. Rezidens, háziorvos, kórházi nyugdíjas*. B.Braun dialízisközpont, MaMMa Zrt. és a Területi Vérellátó helyi dolgozói. 15 000 Ft 9 000 Ft 6 000 Ft
NORMÁL A fenti kategóriába nem tartozók részére. 60 000 Ft 36 000 Ft 24 000 Ft
  Érvényességi idő Január 1-től a következő év január 20-ig. A vásárlás napjától számított 6. hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a kiváltás évét követő év január 20. napjáig. A vásárlás napjától számított 3. hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a kiváltás évét követő év január 20. napjáig

* Aki kórházi alkalmazottként vonult nyugdíjba és a kórházzal fennállt legalább 5 éves folyamatos jogviszonyt tud igazolni.

 

Az IDŐSZAKOS BEHAJTÁSI ENGEDÉLY a behajtási szerződés megkötésével jön létre.
A szükséges dokumentumok kedvezményes behajtási engedély esetén: 2. számú melléklet és a 10. számú melléklet (lásd lentebb).
A szükséges dokumentumok normál behajtási engedély esetén: 3. számú melléklet és a 10. számú melléklet (lásd lentebb).

Aki az előző évről már rendelkezik IDŐSZAKOS BEHAJTÁSI ENGEDÉLLYEL, annak nem kell új szerződést kötnie, hanem a 13. számú melléklet (lásd lentebb) kitöltésével nyilatkozik a behajtási szerződésének meghosszabbításáról.

A behajtási engedély meghosszabbítása vagy új igénylése, minden év január 10-től folyamatosan lehetséges.

Figyelemmel arra, hogy az előző évben váltott időszakos behajtási engedélyek a következő év január 20. napjáig érvényesek, a január 1. és január 20. napja közötti időszak türelmi időszaknak minősül, pótdíj, illetve kötbér alkalmazásra nem kerül.

Az igénylések leadása és a díj befizetése az intézmény pénztárában történik. A pénztár megközelíthető a Wesselényi u-i porta felől, a Főigazgatóság épületében, nyitvatartás: H-P 8:00-14:30.

 

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel az ügyben, úgy kérjük hívják a Gazdasági igazgatóságot (74/501-615) vagy a Jogi osztályt (74/501-686).
Panasz, reklamáció e-mailen, a gazdasagiigazgato@tmkorhaz.hu címen tehető. Csak írásos bejelentés nyomán történik meg a reklamáció kivizsgálása és megválaszolása.

 

A behajtás rendjére vonatkozó főbb szabályok:

  • a kórház területére behajtó és napi behajtási engedélyt váltó személy a szabályokat elfogadja és betartja;
  • időszakos behajtási engedély esetén szerződés megkötése szükséges;
  • a szerződésben a kérelmező személy vállalja a közlekedési, várakozási és megállási szabályok betartását;
  • a közlekedési, várakozási és megállási szabályok súlyos megszegése pótdíj, illetve kötbér fizetési kötelezettséggel járnak (az utasítás 6. pontja példálózó felsorolást ad);
  • a szabályszegésről fényképet készít a Biztonsági Szolgálat;
  • új adatkezelési szabályok és tájékoztató;
  • a pótdíj-, illetve kötbér tartozások behajtásra kerülnek;
  • a kórház a tartozások behajtásával harmadik személyt bízhat meg.

 

Kérjük tekintsék meg az utasítást és mellékleteit:

Gépjárművek behajtási rendje: IG1613behajtas_20210526

 

Tisztelettel:

Dr. Németh Csaba főigazgató

Kis Zoltán gazdasági igazgató