EFI – Tolna Megyei Balassa János Kórház Egészségfejlesztési Iroda Szekszárd járás

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Projekt azonosító: EFOP 1.8. 19-17-2017-00004

Egészségre fel! Szemléletváltó programok a szekszárdi járásban. Egészségfejlesztési iroda létrehozása.

Vissza nem térítendő támogatás összege: 89,11 millió forint

Támogatás mértéke: 100%

 

Köszönjük Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatását!

 

Egészségfejlesztési Iroda kezdte meg működését a Tolna Megyei Balassa János Kórház Lila épületének földszintjén (Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 9-13. a régi egészségügyi szakiskola épületében)

 

Az EFI-k az egészségügyi ellátórendszerhez integráltan jöttek létre azért, hogy összehangolják az adott kistérség egészségfejlesztési programjait, és összekötő kapocsként működjenek az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között.

 

Feladataink:

 • Egészségfejlesztés keretében megvalósuló iskolai programok megvalósításának elősegítése, a programokon való részvétel.
 • Járásban működő egészségügyi alap- és szakellátásban dolgozókat célzó, valamint közösségi, települési egészségfejlesztési programok megvalósítása, alapvető primer prevenciós célú szolgáltatások nyújtása a járás lakosai számára (pl.: információnyújtás, tájékoztatás, figyelemfelhívás).
 • Az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó programok megvalósítása).
 • Betegklubok működtetése, kapcsolattartás betegklubokkal.
 • Egészségfejlesztési és életmódváltást, testmozgást, egészséges táplálkozást ösztönző, valamint a dohányzást, az alkohol- és drogfogyasztást, a balesetek megelőzését célzó közösségi programok szervezése, lebonyolítása, a már működő programok támogatása.
 • Egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek végzése.
 • A környezeti allergének elleni védelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés.
 • Szervezett népegészségügyi szűrésekre történő mozgósítás (kapcsolódó ismeretterjesztés).
 • A járási egészségterv kidolgozásában és megvalósításában való aktív részvétel.
 • A helyi jó gyakorlatok gyűjtése.
 • A járásban működő egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményeket, civil szervezeteket és már zajló programjaikat, valamint egészségfejlesztési tevékenységeiket (programok, klubok) tartalmazó helyi adatbázis folyamatos vezetése.
 • Partnerségi munkacsoport működtetése a járásban érintett intézmények, szervezetek, szolgáltatók, döntéshozók bevonásával.
 • Kapcsolattartás egészségügyi szolgáltatókkal (háziorvos, házi gyermekorvos, praxisok szakdolgozói, védőnő, alapellátási fogorvos, iskola egészségügyi team).
 • Kapcsolattartás a szakellátással, a járásban/megyében működő Kormányhivatallal, és régióban található más egészségfejlesztési irodákkal, a járásban/megyében működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal (KEF-ekkel).
 • Együttműködés Országos Egészségfejlesztési és Szűrési Koordinációs Főosztállyal és az Országos Közegészségügyi Intézettel.

 

A mentális egészségfejlesztés keretén belül:

 • Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása.
 • Csoportos, a lelki egészségvédelmet szolgáló programok szervezésében és megvalósításában való részvétel (pl.: önsegítő csoportok, szenvedélybeteg hozzátartozói csoport, életkészség tréning, kiégés- prevenciós tréning, művészetterápiás csoport, szerhasználatot megelőző csoport, önsegítő csoportok beteg családtaggal élő családok számára).
 • Mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok megvalósítása.
 • A depresszió és öngyilkosság megelőzés helyi programjainak megvalósítása együttműködésben a releváns helyi szervezetekkel.

 

Az iroda EFOP-1.8.19-17-2017-00004 pályázat keretében jött létre

Szakmai vezető: Gliedné Tillmann Erzsébet – ápolási igazgató

Projektvezető: Pappné Kozma Krisztina – ápolási igazgató helyettes

 

Az iroda vezetője:

 • Dr. Hornyák Rozália – orvos

 

Az irodának két főállású munkatársa van:

 • Portheiserné Szabó Ildikó – mentálhigiénés szakember
 • Fehér Balázs András – dietetikus

 

Munkánkat segíti:

 • Dr. Vendég Magdolna- pszichiáter
 • Pék Györgyi – egészségfejlesztési tréner, szociális munkás
 • Lafferthon Marianne – dietetikus, egészségfejlesztő mentálhigiénikus

 

 

Elérhetőségünk: +36-74/501-500/787-as és 788-as mellék