Dokumentáció kikérés folyamata és adatlapok

Betegdokumentáció kiadásáról szóló eljárás rend
Készítette: Izsák Tünde adatvédelmi szaktanácsadó, dokumentációs osztály vezetője
2017-09-27

 

Betegdokumentációra jogosult:
Az érintett személy (beteg) jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerni, az orvosi dokumentációba betekinteni, valamint arról saját költségére másolatot kapni. 

Az érintett személy betegellátásának időtartama alatt, az általa írásban felhatalmazott személyt is megilletik a fenti jogok. Az érintett ellátásának befejezését követően, az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilletik a fenti jogok. Az érintett halála esetén az érintett közeli hozzátartozója, törvényes képviselője, örököse jogosult a halálozással összefüggő, vagy összefüggésbe hozható, a megelőző kezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, arról saját költségére hiteles másolatot kérni, ha az érintett korábban másként nem rendelkezett.

 

1. Betegdokumentáció igénylés

Minden esetben írásos kérelemre van szükség, melyben fel kell tüntetni az ellátási időszakra vonatkozó információt. A Betegdokumentációkérő lapot (vagy egyedileg megfogalmazott kérelmet) kitöltve, aláírva szükséges eljuttatni az alábbi címekre:

– Személyesen az Orvos igazgatóságra

– Postai úton: a Dokumentációs osztály vezetőjének.

Postai cím: Tolna Megyei Balassa János Kórház, Dokumentációs osztály
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.

E-mailen érkezett dokumentációkérést csak csatolt PDF formátumú mellékletként, a jogszabályi előírások szerint kitöltve, aláírva fogadunk el (Betegdokumentációkérő lap).
E-mail cím: izsak.tunde@tmkorhaz.hu

Ügyintézési határidő: minimum 8 munkanap, legfeljebb 30 nap.
A személyes megjelenés nem változtat az ügyintézés határidején.

Intézményünk elektronikus rendszeréből Kórtörténeti listát áll módunkban nyomtatni, mely hiteles másolat bélyegzővel és aláírással ellátott dokumentum. A lista járóbeteg ellátás esetén megfelel az Ellátási Lap másolatának, fekvőbeteg ellátás esetén pedig a Zárójelentés hiteles másolatának.

 

2. Betegdokumentáció átvétel

Személyesen a kérelmező vagy az általa megbízott személy (írásos meghatalmazás szükséges) által  intézményünk pénztárában, munkanapokon 8-14.30 óra közötti időben.
Postai utánvétellel a kérelemben megadott postai címre küldjük, ebben az esetben a postai utánvét díja a kérelmezőt terheli.

Költségek:

Ellátási Lap, Zárójelentés másolat (Kórtörténeti lista), egyéb dokumentum: 100 Ft/oldal

Teljes kórlap-dokumentáció (fekvőbeteg ellátás):                                          2000 Ft/db

Diagnosztikai (röntgen, UH, CT, MR) felvétel másolat CD lemezen:             700 Ft/CD

A költségtérítés díja a hatályos „Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások szabályzata” című Igazgatói utasítás szerint kerül meghatározásra.

 

Vonatkozó jogszabályok, belső előírások: 
– 1997. évi XLVII. törvény
– 2011. évi CXII. törvény
– Intézményi Adatvédelmi szabályzat
– Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjjegyzéke