Ápolási Igazgatás

GLIEDNÉ TILLMANN ERZSÉBET – Ápolási igazgató, e-mail: tillmann@tmkorhaz.hu
Egészségügyi alapképesítését, mely általános asszisztens és csecsemőápoló 1976-ban szerezte a szekszárdi Egészségügyi Szakközépiskolában. Ezt követően a szülészeti osztályon kezdett dolgozni, ahol 1977-ben szülésznői képesítést szerzett. 1983-ban műtős szakasszisztensi oklevelet kapott és a fül-orr-gégészeti osztályon volt műtősnő majd vezető műtősnő. 2001-ben a PTE Egészségtudományi karán diplomás ápolói, majd 2003-ban egyetemi okleveles ápolói diplomát szerez. 2007-ben a SOTE Egészségtudományi karán Egészségügyi szakmenedzser diplomát kap. 2003 szeptemberétől ápolási igazgató
A fekvő-betegellátó osztályok, a központi diagnosztikai és terápiás egységek, illetve a járóbeteg – ellátó részlegek szakdolgozóinak munkáját koordinálja, irányítja és ellenőrzi. Munkáltatói és egyéb jogait a vezető ápolókon és vezető asszisztenseken keresztül gyakorolja. Közvetlen irányítása alá tartozik a Központi Gyógytornász Szolgálat, a Központi Betegvezető Szolgálat és a Szociális munkások. Tagja a Vezető Testületnek, a Szakmai Vezető Testületnek, az Ápolási Egyesületnek, a Magyar Szakdolgozói Kamarának, és a Magyar ápolási igazgatók egyesületének.
A „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány kuratórium elnöke.

KOZMA KRISZTINA – Ápolási igazgató helyettes, e-mail: kozma.krisztina@tmkorhaz.hu
Érettségi, majd emeltszintű ápolói képzettség után 2003-ban végzett a PTE Egészségügyi Főiskolai Karán, diplomás ápoló szakon. 2006-ban a PTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolán Minőségügyi szakember szakon szerzett diplomát. 1996-2004-ig kórházunk pszichiátriai és kardiológiai osztályán dolgozott. 2005-től az ápolási igazgatóság és a minőségfejlesztési osztály munkatársa. Feladata az ápolásszakma képviselete a minőségfejlesztés területén, a hatékony és minőségi betegellátáshoz, a vevői és dolgozói elégedettséghez szükséges szakmai elvárások, új, innovatív eljárások, feladatok kidolgozásában való aktív részvétel.

ASZTALOS GYÖRGYNÉ – Oktatás szervező, e-mail: asztalos.gyorgyne@tmkorhaz.hu
Egészségügyi alapképesítését 1974-ben szerezte meg a Garay János és Egészségügyi Szakközépiskolában. 1974 szeptemberétől általános ápolóként dolgozott az intézet kardiológiai osztályán. 1989-től a kórház oktatási szervezési és egészségnevelői munkáját látta el. 1992-ben az Orvos Továbbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karán szakoktatói diplomát szerzett. 1995-től ápolási igazgató helyettes. 1996-ban Pécsett a Janus Pannonius Közgazdasági Tudomány Karán, mint közgazdasági szakokleveles egészségügyi menedzser kap másod diplomát. 2001-ben munkáját Miniszteri dicsérettel ismerték el.
Az ápolási igazgató távollétében teljes körben ellátja a helyettesi feladatokat. Fő tevékenysége az oktatások, továbbképzések koordinálása, bonyolítása.
A „Betegápolásért Alapítvány „kuratórium elnöke.

JANICSKA ZSOLTNÉ – Titkárnő, e-mail: janicska.zsoltne@tmkorhaz.hu
Az ápolási igazgató és helyettesének titkárnője.
Gimnáziumi érettségivel, képesített könyvelői, számítógép-kezelői, iratkezelő/irattárosi végzettségekkel rendelkezik. Az ápolási igazgatósághoz tartózó adminisztratív, dokumentatív, számítástechnikai és ügyviteli feladatokat lát el. Kapcsolatot tart az ápolási igazgatóhoz tartózó középvezetőkkel, munkatársakkal, fogadja a telefonhívásokat, szervezési feladati is vannak. Vezeti a jegyzőkönyveket.

Ápolási igazgatóság titkársága:
Telefon: 74/501-614
Fogadási idő és hely: munkanapokon 8:00 – 10:00 és 14:00 – 15:00 óráig, Igazgatás épülete I. em. 110.