Álláspályázat: SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS, illetve REZIDENS munkakörökre

A Tolna Megyei Balassa János Kórház pályázatot hirdet

Szülészeti- Nőgyógyászati Osztályán,
szülész- nőgyógyász szakorvosi és rezidensi munkakörökre

 

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

A szakorvos/rezidens kompetenciájának megfelelő feladatkörök ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.)  előírásai szerint.

 

Foglalkoztatás időtartama, jellege:

 • Egészségügyi szolgálati jogviszonyban
  • határozatlan időre
  • főállásban/részállásban
 • Közreműködői szerződéssel
  • napi tevékenységre
  • ügyeletre

 

Munkaköri feladatok:

 • Szakorvos:
  • jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján,
  • fiatal orvosok, rezidensek szakmai és tudományos tevékenységének mentorálása.
 • Rezidens:
  • általános orvosi feladatok ellátása,
  • a rezidensképzési tervben meghatározott gyakorlatok teljesítése
  • ügyeleti tevékenység ellátása, szakmai felügyelet mellett.

 

Készségek, képességek kompetenciák:

 • analizáló és szintetizáló gondolkodás,
 • fejlett és magas szintű interperszonális készség,
 • magas szintű képzési készség,
 • fejlett kommunikációs készség.

 

Jelentkezés feltétele:

 • orvosi diploma,
 • szülész- nőgyógyász szakképesítés,
 • érvényes működési engedély,
 • büntetlen előélet.

 

Előnyt jelent:

 • egyéb szakirányú végzettség,
 • megszerzett, vagy folyamatban lévő PhD. tudományos fokozat.

 

Jelentkezéshez csatolandó

 • személyes dokumentumok, fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, valamint idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok fénymásolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • MOK-tagság igazolása, érvényes működési nyilvántartásról másolat,
 • tudományos tevékenységek jegyzése (amennyiben rendelkezésre áll),
 • hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a jelentkezésben foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • referencia amennyiben rendelkezik vele.

 

Pályázat benyújtásának módja:

A borítékra kérjük ráírni: „Szülész-nőgyógyász”!

 

Pályázatról bővebb felvilágosítást ad:

 • Németh Csaba intézményvezető (06-74/501-601)
 • Radits Magdolna humánpolitikai osztályvezető (06-74/501-507)

 

Pályázat benyújtási határideje: folyamatos.

Az állás a benyújtott pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.