Álláshirdetés – Raktáros

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Gazdasági és Műszaki Igazgatóság

Logisztikai és Vagyongazdálkodási Osztálya keres

 

Raktáros munkakör betöltésére

1 fő munkavállalót

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A kórház raktározási feladatainak ellátása

Munkarend: Egyműszakos

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Szakközépiskolai érettségi (vagy gimnáziumi érettségi)
  • szakmai bizonyítvány
  • Büntetlen előélet
  • Orvosi alkalmasság

Munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák

  • jó kommunikációs készség
  • csapatmunkára való hajlandóság
  • fizikai munkabírás, stressz-tűrő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Személyes adatok, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat, hogy pályázati anyagát harmadik fél is megtekintheti

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.02.10

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kósa Judit oszt.vez. nyújt, az alábbi telefonszámon: +36 30 6580473 mellék

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Raktáros
  • Elektronikus úton Kósa Judit részére a humanpolitika@tmkorhaz.hu e-mail címen keresztül,