Álláshirdetés – Oktatási előadó

Tolna Megyei Balassa János Kórház Humánpolitikai Osztálya
a „Közalkalmazottak jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
Oktatási előadó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, Munkavégzés helye: Szekszárd, Béri Balogh Ádám u.5-7.
A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Orvosi képzések nyilvántartása
 • Akkreditált képzések feltöltése OFTEX programba, a képzésben részt vettek dokumentálása, igazolások megküldése az Egyetemek felé
 • Orvostanhallgatók gyakorlatainak koordinálása, gyakorlatra történő kérelmek befogadása, engedélyeztetése
 • Rezidensek képzésének nyomon követése, gyakorlatuk koordinálása, egyéb feladatok ellátása
 • Szakvizsgára történő jelentkezés koordinálása, jelentkezéshez szükséges adatok begyűjtése, postázása
 • Tanulmányi szerződések, motivációs rendszer nyilvántartása, naprakész vezetése
 • ILKA képzési rendszer működtetése, képzésekről tájékoztatók küldése
 • Kapcsolattartás az Egyetemek oktatással foglalkozó részlegeivel, a Nemzeti Vizsgabizottsággal

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség (középfokú OKJ-s képesítés)
 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazások,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenet:

 • Humán – közgazdász szakasszisztens,Pedagógus végzettség
 • Egyetemi, főiskolai hallatókkal kapcsolatos munkakör (pl HÖK, TO)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Bemutatkozó kísérőlevél (max.1 A4. oldal)
 • Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény

Elvárt kompetenciák:

 • Pozitív hozzáállás, kitartás,
 • Precíz, lendületes munkavégzés,
 • Nyitott, rugalmas, csapatjátékos és megbízható személyiség,
 • Pontos, felelősségteljes munkavégzésre való képesség
 • Jó kommunikációs képesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 8.
A pályázat elbírálásának határideje:   2017.szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radits Magdolna  nyújt, a 74/501-507- es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Radits Magdolna részére a radits.magdolna@tmkorhaz.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok értékelése után a kiválasztottakkal személyes felvételi beszélgetés.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tmkorhaz honlapon szerezhet.