Álláshirdetés – Menedzserasszisztens

                       

Tolna Megyei Balassa János Kórház Szekszárd
Gazdasági igazgatósága keres


 Menedzserasszisztens munkakör betöltésére

1 fő munkavállalót

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • figyelemmel kíséri gazdasági igazgató tervezett napirendjét, időgazdálkodását
 • fogadja a bejövő és kezeli a kimenő hívásokat, telefonüzeneteket,
 • begyűjti és rendszerezi a gazdasági igazgató által igényelt információkat,
 • gyors ügyintézési feladatokat lát el az irodai kommunikációs eszközök adta lehetőségekkel,
 • a gazdasági igazgató hatáskörébe tartozó osztályoknak, személyeknek adott határidőket nyilvántartja, a határidő letelte előtt figyelmeztet a kötelezettségre,
 • nyilvántartást vezet a szabadságigények kiírásáról, vezeti a távolléteket,
 • ügyel a jelenléti ív vezetésére
 • előkészíti az értekezletekhez, megbeszélésekhez a megfelelő dokumentációt, ügyiratot,
 • az értekezletről jegyzőkönyvet készít,
 • ügyirat/iktatás/ kezelési feladatokat ellát,
 • kezeli és nyilvántartja az üzemeltetés és beruházás megrendeléseit
 • gondoskodik a bélyegzők előírás szerinti használatáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • középiskola/gimnázium,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

 

Előnyt jelent:

 • főiskolai végzettség,
 • egészségügyi végzettség,
 • irodai/ügyintézői titkár végzettség,
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos, precíz, megbízható munkavégzés,
 • kiváló írásbeli, szóbeli kommunikáció,
 • nagy terhelhetőség,
 • jó konfliktuskezelő, empatikus személyiség,
 • kiváló szervezőkészség,
 • jártasság az informatikai és irodai eszközök használatában.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentum,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

Pályázat beadásának határideje: 2019. szeptember 27.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal

 

A jelentkezés módja:

 • elektronikusan: gazdasagiigazgato@tmkorhaz.hu kérjük a tárgy mezőbe beírni a munkakör megnevezését!
 • postai úton: Tolna Megyei Balassa János Kórház Gazdasági-igazgatóság, 7100 Szekszárd, Béri B.Á. u. 5-7. A borítékra kérjük ráírni a munkakör megnevezését.

 

 

Érdeklődni a gazdasagiigazgato@tmkorhaz.hu címen vagy a 74/501-514-es telefonszámon lehet.