Álláshirdetés – Logisztikai osztályvezető

Tolna Megyei Balassa János Kórház

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Balassa János Kórház
Gazdasági műszaki igazgatóság, Logisztikai osztály

Logisztikai osztályvezető

vezetői munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Az általa irányított logisztikai osztály-ezen belül az anyaggazdálkodási, ellátási és raktár-gazdálkodási, szállítási csoport feladatainak szervezése, koordinálása. A közbeszerzési eljárás nélkül lefolytatott beszerzési eljárások felügyelete, értékhatárok alakulásának nyomon követése, közbeszerzési eljárások lefolytatásának kezdeményezése. Beszállítói értékelés elemzése,döntéshozatal,a szállítók szerződés szerinti teljesítésének felügyelete. Külső és belső adatszolgáltatások, vezetői döntések előkészítése. Kiemelt termékek felhasználásának, árak változásának vizsgálata, piackutatásokösszefogása. Rendeléskövető információs rendszer, intézményi teljesítés komplex folyamatának egységes kezelése. Elmaradt teljesítések vizsgálata, megoldási javaslattétel.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú közgazdasági, gazdasági és/vagy egészségügyi végzettség
 • Kiváló számítógépes felhasználói ismeretek
 • Erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Nagy létszámú intézménynél szerzett szakmai tapasztalat
 • Logisztikai/beszerzési tapasztalat
 • CT-EcoSTAT ügyviteli program ismerete
 • Angol vagy német nyelv legalább középfokú ismerete
 • Egészségügyi termékek ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

 • Vezetésre való alkalmasság, kiváló szintű szóbeli, írásos üzleti kommunikáció, átlagon felüli tárgyalóképesség,szervezőkészség,kezdeményezőképesség, logikus, analitikus gondolkodás, gyors precíz munkavégzés,felelősségteljes, rugalmas hozzáállás, terhelhetőség..

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakképzettséget igazoló okiratok másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a kinevezéskor benyújtandó

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:2017.december 14.

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/15/2017, valamint a munkakör megnevezését: LOGISZTIKAI osztályvezető

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálását követően a munkakör azonnal betölthető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tmkorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.