Álláshirdetés – Jogi asszisztens

 

Tolna Megyei Balassa János Kórház

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Gazdasági és Műszaki Igazgatóság
jogi asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • jogi asszisztensi és/vagy egyéb jogi jellegű végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közbeszerzési referensi szakképesítés,
 • Közgazdasági jellegű vagy jogász végzettség,
 • Közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett gyakorlat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű felelősségteljes munkavégzés, terhelhetőség, stressztűrés, minőségorientáció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Balogh Barbara nyújt, az alábbi telefonszámon: 36-74/501-500/269 mellék.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jogi asszisztens,
 • Elektronikus úton Dr. Balogh Barbara részére a balogh.barbara@tmkorhaz.hu e-mail címen keresztül,
 • Személyesen: Dr. Balogh Barbara közbeszerzési osztályvezető, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.