Álláshirdetés – Jogi asszisztens

Tolna Megyei Balassa János Kórház

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

Tolna megyei Balassa János Kórház

Gazdasági és Műszaki Igazgatóság

Közbeszerzési osztálya

jogi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • jogi asszisztensi és/vagy egyéb jogi jellegű végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közbeszerzési referensi szakképesítés,
 • Közgazdasági jellegű vagy jogász végzettség,
 • Közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett gyakorlat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű felelősségteljes munkavégzés, terhelhetőség, stressztűrés, minőségorientáció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Balogh Barbara nyújt, az alábbi telefonszámon: 36-74/501-500/269 mellék.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jogi asszisztens,
 • Elektronikus úton Dr. Balogh Barbara részére a balogh.barbara@tmkorhaz.hu e-mail címen keresztül,
 • Személyesen: Dr. Balogh Barbara közbeszerzési osztályvezető, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.