Álláshirdetés – Gépkocsivezető

Tolna megyei Balassa János kórház

Logisztikai és Vagyongazdálkodási Osztálya

1 fő gépkocsivezetőt

keres

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Áruszállítási feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Szakközépiskolai érettségi (vagy gimnáziumi érettségi)
  • B kategóriás jogosítvány
  • Büntetlen előélet
  • Orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Hivatásos gépkocsivezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata,

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.szeptember 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: György Hajnalka

mail cím: gyorgy.hajnalka@tmkorhaz.hu, telefonszám: 06-30/575-1887