Álláshirdetés – Épületgépész

Tolna Megyei Balassa János Kórház

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

Tolna megyei Balassa János Kórház

Gazdasági és Műszaki Igazgatóság

Épületgépész munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Épületgépészeti karbantartások, valamint felújítási munkák szervezése, összehangolása, irányítás, ellenőrzés
 • Épületgépészeti hibák feltárása, megoldási javaslattétel összegállítása
 • Helyszíni szemlék, egyeztetések
 • Kapcsolattartás a beszállítókkal, alvállalkozókkal

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • szakirányú végzettség, (épületgépész technikus)
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet
 • minimum 1-3 év szakmai gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • felsőfokú szakirányú végzettség,
 • magas szintű MS Office (irodai alkalmazás)
 • speciális szakmai programok ismerete
 • 3 év feletti szakirányú munkaviszony

 

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű felelősségteljes munkavégzés, terhelhetőség, stressztűrés, minőségorientáció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Zoltán nyújt, az alábbi telefonszámon: 74/501-500/615 mellék.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Épületgépész
 • Elektronikus úton Kis Zoltán részére a kis.zoltan@tmkorhaz.hu e-mail címen keresztül,
 • Személyesen:Kis Zoltán gazdasági igazgató helyettes , Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.