Álláshirdetés – Dietetikus (2fő)

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám 5-7,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:Képzettségének, végzettségének megfelelően kinevezett munkakör szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: /Személyes elbeszélgetés/

  • Főiskola, dietetikus,
  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
  • Egészségügyi alkalmasság;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz;
  • Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok másolatai
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

Pályázat benyújtási határideje 2018. március 11.

Pályázat elbírálásának határideje :2018.március16.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén-Elekes Beáta, élelmezésvezető nyújt, a 74/501-671 -es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.