Álláshirdetés – Biztonsági szolgálat vezető

Tolna Megyei Balassa János Kórház pályázatot ír ki
Biztonsági szolgálat vezető munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szekszárd Béri Balogh Ádám u. 5-7
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Kórházi objektum vagyontárgyainak védelme, működési rendjének fenntartása
 • Biztonsági szolgálati feladatok ellátásához a személyi feltételek biztosítása
 • Szervezi, irányítja és ellenőrzi az őrszolgálat feladatainak ellátását
 • Szolgálatvezénylési terv készítése
 • Biztonságtechnikai berendezések használatára, a kommunikációs rendszerek működtetésére, valamint az formaruha viselésére vonatkozó szabályok érvényesítése
 • Rendkívüli események eseten a vizsgálat lefolytatásában a szükséges intézkedések meghozatalában és végrehajtásában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 • Érettségi / vagyonvédelmi szakvizsga
 • Érvényes vagyonőri igazolvány
 • Megfelelő egészségügyi és fizikai állapot
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • 1-3 év szakmai és vezetői tapasztalat
 • Felsőfokú végzettség előnyt jelent

Kompetenciák:

 • Jó szervezői készség
 • Kulturált, önmagára igényes, ápolt megjelenés, pontosság
 • Kiváló kommunikációs készség
 • Szabálykövető magatartás

Előny:  

 • Főiskolai végzettség
 • Egészségügyben szerzett tapasztalat
 • 3-5 év szakmai és vezetői tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű – stressz tűrés, terhelhetőség
 • Kimagasló intézkedési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők
 • megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 13.
A pályázat elbírálásának határideje 2017. július 19.
A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthető
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Zoltán gazdasági-műszaki igazgató helyettes nyújt 74/501-621.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton: 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám u. 5-7
Elektronikusan: toth.emese@tmkorhaz.hu