Álláshirdetés – Bérügyi előadó

Tolna Megyei Balassa János Kórház Bér-és Munkaügyi Osztálya

a „Közalkalmazottak jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

Bérügyi előadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, Munkavégzés helye: Szekszárd, Béri Balogh Ádám u.5-7.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Munkahelyekről beérkező jelentések ellenőrzése,
 • Mozgóbérek ellenőrzése, rögzítése,
 • Hiányzások egyeztetése, rögzítése,
 • Társadalombiztosítási ellátások igazolásainak formai ellenőrzése, előkészítése a kifizetőhelyi feladatokra,
 • Személyi jövedelemadóval kapcsolatos ügyek intézése, dokumentumok kezelése, dolgozókkal való kapcsolattartás, jelentések előkészítése.
 • Egyéb rendszeres juttatások, és nem rendszeres kifizetések előkészítése, számfejtése.
 • Megbízási díjak elszámolása teljesítés igazolás alapján,
 • Bérügyi adminisztrációs folyamatokban való részvétel, kérdések megválaszolása, dolgozókkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
 • Munkabérből, egyéb járandóságból történő levonások kezelése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség (középfokú OKJ-s képesítés)
 • Felhasználói szintű MS Office alkalmazások,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenet:

 • Középfokú társadalombiztosítási ügyintéző
 • JDolber vagy KIRA ismerete
 • TB ügyintézői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Bemutatkozó kísérőlevél (max.1 A4. oldal)
 • Erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény

Elvárt kompetenciák:

 • Pozitív hozzáállás, kitartás,
 • Precíz, lendületes munkavégzés,
 • Nyitott, rugalmas, csapatjátékos és megbízható személyiség,
 • Pontos, felelősségteljes munkavégzésre való képesség.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 17.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Honfiné Mátyás Mária nyújt, a 74/501-500/544- es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a honfinematyas.maria@tmkorhaz.hu  e-mail címre várjuk

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok értékelése után a kiválasztottakkal személyes felvételi beszélgetés.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tmkorhaz honlapon szerezhet.