Tolna Megyei Vesebetegekért Alapítvány

Alapítás éve: 1997.

Az alapítvány közhasznú jogállása: közhasznú szervezet.

Alapítók:

 • Szekszárdi Vesebetegek Regionális Egyesülete
 • Dr. Streit Béla
 • Dr. Simáné dr. Kulcsár Katalin
 • Dr. Kis Ernő

Adószám: 18856370-1-17


Számlaszám:
71900058-10032392 (Zomba és Vidéke TKSZ)


Az alapítvány székhelye:
Művese Állomás, BBraun Avitum Zrt 7. sz. Dializisközpont 7100 Szekszárd, Béri B.Á. u. 5-7.

Telefon/fax: 06-74/418-536, 06-74/418-546, 06-30/550-3821


A kuratórium elnöke:
Dr. Wágner Gyula főorvos 74/418-536, 74/418-546

Az alapítvány célkitűzései:

Az alapítvány általános célja a fiatalok, valamint a jövő nemzedék egészséges életmódra történő nevelése mellett a betegek iránt tanúsítandó türelem és segítségkészség felébresztése, gyakorlása.

 • a művese állomáson kezelt vesebetegek élet- és ápolási körülményeinek javítása
 • a szűrővizsgálatok szervezése azért, hogy a lappangó vesebetegségek felderítésre kerüljenek és a beteg megfelelő időben szakgondozásban részesülhessen
 • a betegek részére fontos diétás és egyéb a vesebetegekkel kapcsolatos kiadványok beszerzése és átadása
 • évente olyan nővér, ill. orvos támogatása, (útiköltség, szakkönyvek, stb.) akik nephrológia szakvizsgára készülnek
 • vesebetegek egészség megőrzésének elősegítése
 • betegségmegelőzés érdekében tájékoztató anyagok kiadása
 • gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységben való közreműködés.