Tolna Megyei Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Alapítvány

1999-ben létrehozott alapítványt a Tolna Megyei Bíróság 25/1999 szám alatt a Pk.60.058/1999/3 végzésben vette nyilvántartásba.

Az alapítvány célja: Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon, a beteg gyógyítást-ápolást elősegítő, színvonalának emelését szolgáló eszközök, műszerek, orvostechnikai berendezések beszerzése, illetve ezek szervizelése, karbantartása.

További célja a fentiek elősegítése érdekében bárki által látogatható tudományos ülések, konferenciák szervezése, rendezése, kutatások támogatása, bel- és külföldi kapcsolatok kiépítése és fenntartása, szakmai továbbképzések finanszírozása, kurrens folyóiratok, szakkönyvek, cd-, dvd-, videofelvételek és ezek technikai hátterét biztosító eszközök beszerzése. Az osztály dolgozóinak támogatása tartós egészségkárosodás esetén.

Az alapítvány közhasznú jogállása: közhasznú szervezet

Címe: 7100 Szekszárd Béri B.Á.5-7

Kuratórium Elnöke: Dr.Régi Lajos – regilajos64@gmail.com

Tagok:

Dr.Nyikos György – Nyikos.Gyorgy@tmkorhaz.hu

Dr.Schwarcz Ildikó – Schwarcz.Ildiko@tmkorhaz.hu

Pacskó Dezsőné

Elekesné Zakk Erzsébet

TEL: 74/ 501-500 Aneszteziológia és Intenziv Terápiás Osztály mellékei

Az alapítvány megköszöni mindazok segítségét, akik hozzájárultak a célkitűzések megvalósulásához, és kéri mindazon szervezetek, magánszemélyek, vállalkozók, vállalatok segítségét, akik a fenti célokat fontosnak tartják, hogy lehetőségeik szerint támogassák azok megvalósulását személyi jövedelemadójuk 1 százalékával, iparűzési adójuk jóváírásával illetve pénzbefizetéssel.

Az alapítvány adószáma: 18859005-1-17

Számlaszáma: 11992804-04504317 Erste Bank Szekszárd